Premia inflacyjna – wolna od podatku i innych kosztów pracowniczych

Dzięki niedawno zatwierdzonemu pakietowi ulg pracodawcy mogą przyznać dodatkową wypłatę wolną od podatku i składek ubezpieczeniowych w wysokości do 3.000 EUR rocznie na pracownika na lata 2022 i 2023.

 

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek pracowniczych (podatek dochodowy, DB, DZ, podatek komunalny oraz ubezpieczenie społeczne).

 

Premia inflacyjna nie może być jednak zastąpieniem dotychczasowego wynagrodzenia. Musi to być dodatkowa płatności, która nie była wcześniej przyznawana.

 

Zasadniczo zwolnienie dotyczy kwoty do 2.000 EUR na rok kalendarzowy. Dodatkowe 1.000 EUR może zostać zwolnione od składek tylko wtedy, gdy płatność ta wynika z dodatkowych przepisów (np. na podstawie układu zbiorowego lub przepisów rady zakładowej) zgodnie z z § 68 ust.5 Z 1 do 7 EStG dla wszystkich pracowników lub określonych grup pracowników.

 

Na rozliczeniu wynagrodzenia premia inflacyjna musi być wyraźnie wykazana jako osobna pozycja np.: „Teuerungsprämie”.

 

Uwaga: Wskazane jest sporządzenie pisemnego porozumienia z pracownikiem o wypłatę premii inflacyjnej, jako potwierdzenie dla ewentualnych kontroli podatkowych od wynagrodzeń oraz w celu wykluczenia uprawnień do wynagrodzenia w przyszłości.

 

Uwaga: Premia inflacyjna jest dostępna w całości również dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz dla pracowników zatrudnionych w marginalnym wymiarze godzin (geringfügig).